SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA PRACOWNIKÓW INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH

90,00 

Kategoria:

Opis

Szkolenie pracowników inżynieryjno-technicznych metodą samokształcenia kierowanego

Adresaci szkolenia:
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników inżynieryjno-technicznych (konstruktorów, projektantów, technologów, organizatorów produkcji).

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
1.    identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w procesach pracy,
2.    organizacji pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,
3.    metod likwidacji lub ograniczenia zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy.

Forma kształcenia:
Samokształcenie kierowane – to forma szkolenia umożliwiająca  uzyskanie, zaktualizowanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia, w szczególności przy zastosowaniu poczty i Internetu, przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji z osobami spełniającymi wymagania dla wykładowców.
Forma samokształcenia kierowanego prowadzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 r. Nr 180 poz. 1860 z późniejszymi zmianami).

Czas trwania:
Całościowy czas potrzebny na przyswojenie treści szkolenia to min. 16 godz. lekcyjnych, przy czym szkolenie jest dostępne przez 30 dni od momentu wykupienia szkolenia. Nie ma limitu ilości logowań, szkolenie można przerywać w dowolnym momencie i wracać do początku lub miejsca, w którym zostało przerwane.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia:
Kursanci, którzy zakończą egzamin z wynikiem pozytywnym (min. 70% poprawnych odpowiedzi), otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, zgodne z rozporządzeniem w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie należy powtarzać min. co 5 lat. Zaświadczenie zostanie przekazane pod adres wskazany przy złożeniu zamówienia. W przypadku konieczności zmiany adresu wysyłki należy skontaktować się z biuro@tbf.com.pl lub telefonicznie 507-300-506

SPIS TREŚCI

1. Regulacje prawne z zakresu ochrony pracy w Polsce.

2. Obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie bhp oraz odpowiedzialność za naruszenie zasad i przepisów bhp.

3. Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń oraz metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych poprzez stosowanie odpowiednich rozwiązań projektowych, technologicznych i organizacyjnych.

4. Ćwiczenia dotyczące uwzględniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w projektowaniu.

5. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

6. Pytania kontrolne.

Na końcu szkolenia znajduje się TEST KOŃCOWY zawierający 20 pytań. Uzyskanie poprawnych odpowiedzi na poziomie 70% zalicza test.

Po pozytywnym ukończeniu testu końcowego, zgodnie z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, zostanie wystawione „Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych”, które dostarczymy w formie tradycyjnej na wskazany w zamówieniu adres do korespondencji.

Nasze oddziały

TBF s.c.

Centrala

ul. Księcia Ziemowita 53

03-885 Warszawa

tel. kom. +48 504 422 096

e-mail: biuro@tbf.com.pl

e-mail: sklep@tbf.com.pl

 

tel/fax: (+48) 22 679 66 22

tel/fax: (+48) 22 678 34 13