SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ

90,00 

Kategoria:

Opis

Szkolenie przeznaczone dla dyrektorów szkół publicznych jak i prywatnych, gdzie obowiązuje Kodeks Pracy. Zawiera wiadomości z zakresu nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy przez pracodawców, organizacji i metodyki szkolenia w zakresie BHP.

PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO

1. Cel szkolenia

 • zaznajomienie pracowników z czynnikami środowiska pracy mogącymi powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników podczas pracy oraz z odpowiednimi środkami i działaniami zapobiegawczymi;
 • interpretacja przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania i organizowania pracy podległego zespołu, a także związanych z pracą obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • utrwalenie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielenia pomocy osobie, która uległa wypadkowi.

2. Zakres szkolenia

Obejmuje zagadnienia zawarte w Ramowym programie szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących pracownikami tj. Załączniku nr 1.IV Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy  z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 04.180.1860 z późn. zm.) .

3. Uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone jest dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

4. Sposób organizacji szkolenia

Szkolenie zorganizowane jest w formie samokształcenia kierowanego, z oderwaniem od pracy – na podstawie niniejszego programu szkolenia z wykorzystaniem platformy internetowej, materiałów dydaktycznych dostarczonych przez organizatora szkolenia oraz uczestnictwie w konsultacjach.

5. Sprawdzenie wiadomości

Szkolenie e-learningowe zawiera system testów  kontrolnych w trakcie trwania szkolenia oraz test końcowy sprawdzający stopień  przyswojenia przez uczestnika szkolenia wiedzy w zakresie :

 • wiadomości objętych programem szkolenia,
 • znajomości zasad organizowania pracy i stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz postępowania na wypadek pożaru.

6. Tematy i zagadnienia szkoleniowe

 • Temat 1. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Temat 2.  Wybrane  regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy:
 • Temat 3. Bezpieczeństwo uczniów
 • Temat 4. Analiza okoliczności i  przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na wskutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki:
 • Temat 5. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy:
 • Temat 6. Czynniki szkodliwe i uciążliwe środowiska pracy
 • Temat 7.  Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Temat 8.  Ochrona przeciwpożarowa

Finalne sprawdzenie wiadomości

 

Na końcu szkolenia znajduje się TEST KOŃCOWY zawierający 22 pytań. Uzyskanie poprawnych odpowiedzi na poziomie 80% zalicza test.

 

 

 

 

Nasze oddziały

TBF s.c.

Centrala

ul. Księcia Ziemowita 53

03-885 Warszawa

tel. kom. +48 504 422 096

e-mail: biuro@tbf.com.pl

e-mail: sklep@tbf.com.pl

 

tel/fax: (+48) 22 679 66 22

tel/fax: (+48) 22 678 34 13